images-61Maya inwijding

Bedoeling van de inwijding.

Deze inwijding zorgt voor rust, hogere bewustwording en geeft de juiste inzichten over de veranderingen die zich nu aan het ontvouwen zijn.

Deze inwijding werd aan een oude Maya Koning geopenbaard, welke het zijn plicht achtte om als boodschapper hierin op te treden.  Zijn naam :

Pacal VOTAN

Hij stelde hierbij een belangrijke vraag, met name : zo veel mogelijk mensen in te wijden, wereldwijd en mensen op te leiden tot Maya initiators, die op hun beurt het werk zullen verderzetten en het zullen vermenigvuldigen.

Hij stelde hierbij dat, hoe meer ingewijden, hoe makkelijker het verloop naar de Nieuwe Tijd zal gebeuren en hoe groter de harmonie hier op Aarde zal zijn.