hypnose - hypnotherapie - hypnose opleidingen

Waarom kiezen voor hypnose ?

Omdat hypnose een zeer krachtige en effectieve methode is.

Een sessie duurt ongeveer een uur, eerst is er een intakegesprek en daarna gaan we over tot de hypnose. 

De bijdrage is 75 euro.

Wanneer je in een staat van hypnose bent, ben je heel vatbaar voor suggesties aan je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn wordt op een zeer krachtige manier geherprogrammeerd, hierdoor bereik je onmiddellijk een maximaal resultaat zonder nevenverschijnselen of afkickverschijnselen.

Door de hypnose is het gemakkelijker om de kritische factor in je brein te passeren om op die manier aan je onderbewustzijn een nieuwe suggestie te geven.

De kritische factor is een onderdeel van ons bewustzijn. Wanneer we nieuwe informatie van buitenaf krijgen vergelijkt ons onderbewustzijn dit met hetgeen het reeds weet. Als de nieuwe informatie niet strookt met hetgeen het onderbewustzijn reeds weet, zal het onderbewustzijn deze nieuwe informatie afwijzen, waardoor je blijft hangen in je oude patroon.

Voorbeeld; je wilt stoppen met roken. Je bewustzijn vertelt je dat roken slecht is voor je gezondheid en het risico op kanker vergroot. Je onderbewustzijn daarentegen vertelt je dat jij rustig en ontspannen wordt van roken. De nieuwe informatie dewelke uit je bewustzijn komt, zal door de kritische factor worden vergeleken en afgewezen, omdat ze niet stroken met elkaar. Door de hypnose kan de nieuwe informatie wel in je onderbewustzijn geraken om zo de verandering te maken die je wenst te zien.

Hypnose is zo oud als de mensheid en werd al toegepast zo’n 4.000 jaar voor Christus door de Soemeniërs. Ook in Egypte, India, Griekenland, Italië,… zijn bewijzen gevonden van het gebruik van hypnose. De Grieken noemden hypnose : “tempelslaap”. 

Voordelen :

Diepe ontspanning;
Je afhankelijkheidsgevoel valt weg;
Weinig of geen afkickverschijnselen;
Heel doeltreffend en effectiever dan klassieke therapieën;
Je hebt ten allen tijde controle over jezelf;
Je valt niet in slaap, je hoort alles wat er gezegd wordt;
Je voelt je daarna ontspannen, fris en energiek;

Vragen :

Kan ik in hypnose blijven en is het gevaarlijk ?

Je kan niet in hypnose blijven en hypnose is totaal ongevaarlijk. Je blijft altijd bewust van hetgeen rond jou gebeurt, enkel je focus verandert.

Moet ik erin geloven om in hypnose te kunnen gaan ?

Ook hier is het antwoord nee. Je hoeft niet in hypnose geloven, je hoeft enkel de instructies op te volgen die gegeven worden. Je dient wel een IQ van 75 te hebben en de wil om iets te veranderen. Dit laatste is zeer belangrijk, je moet het zelf echt willen.

Kan de hypnosetherapeut me iets laten doen dat tegen mijn wil is ?

Je zal nooit iets doen dat tegen jouw waarden of normen is. Wanneer iets tegen jouw principe is, zal je de instructie niet opvolgen.

Hoeveel kans op slagen heb ik ?

Als je er voor openstaat en je wil is ten volle aanwezig heb je een zeer hoog slaagkans. Echter worden er geen garanties geven, wel bied ik je de mogelijkheid aan om gratis indien nodig een tweede sessie te ondergaan. Dit omdat ik geen controle heb over jouw motivatie en wil.

Wat kan ik verwachten tijdens een sessie ?

Ieder mens ervaart een sessie anders, het is een persoonlijke ervaring. De één ervaart het als een diepe ontspanning en komt tot rust, de ander ervaart het als een moment waarop de ogen gesloten zijn en men luistert naar de stem van de hypnosetherapeut. Doch de meeste mensen ervaren toch dat hun besef van tijd veel minder was.