f71d056c9457a4514cdcc1dda96bd3af_1394999296Egyptische cartouche

Een orakel van Egyptische magie.

Het is een persoonlijke inwijding om de kwaliteiten verbonden met de menselijke Ziel te doen ontwaken.

“Cartouche” is van oorsprong een Frans woord en stelt een ovaal of langwerpig figuur voor, vooral als het te maken heeft et Egyptische monumenten of papyri, die de naam bevatten van een vorst of ander persoon met status.

Bij Cartouche wordt er gebruik gemaakt van een kaartspel van 25 kaarten. Iedere kaart heeft een eigen betekenis waarmee men kan werken om te mediteren, voorspellen, healing, een magisch doel, voor het gebruik als talisman of als orakel. Iedere kaart kan een inzicht verschaffen in dromen, bij alledaagse problemen zowel op het emotionele, mentale, gezondheidsvlak,… kortweg bij vele levensvragen waarmee we allemaal wel te maken krijgen.

Cartouche functioneert ook als een brug tussen alledaagse dingen en het Hogere Zelf, wat het sterk deel uit doet maken van het Aquarius Tijdperk, het Tijdperk van de individuele verantwoordelijkheid.

Op iedere kaart staat een oude Egyptische afbeelding waarin de essentie wordt weergegeven van de krachten, energieën die het Universum regeren. Sommige geloven dat de Egyptenaren hun wetenschap van deze krachten hebben geleerd van een nog eerdere beschaving, die deze op haar beurt weer heeft doorgekregen van buitenaardse wezens van het Sirius sterrenstelsel.

De kleuren, symbolen en betekenissen van de kaarten komen overeen met afbeeldingen gevonden op Egyptische tempels, piramides en graven, als met een geheime mysterieuze traditie die van eeuw tot eeuw overgeleverd wordt.

De inwijding duurt anderhalf uur. Je ontvangt een cursus, certificaat en kaartspel. Bijdrage 150 euro.